A szerelem napján közelítsünk rá Ilma és Balga kettősére!

Vörösmarty Mihaela: Tünde és Csongor

Gyakoriak a párkapcsolatokkal összefüggésbe hozható, elfogadhatatlan erőszakos cselekmények – legutóbb a szemeit vájta ki volt partnerének egy elkövető.
Olvassunk bele egy klasszikusunkba, hisz a magyar irodalomtörténet e kanonizált műve biztosan szelídebb bánásmódra buzdít…

(A rovat hagyományának megfelelően a női és férfi szereplők neveit felcseréltük.)

Balga:

Itt nekem nejem maradt,
Akit Böskének neveznek.
Olyan isten-verte had
Nincs talán a fél világon.
Szomja, éhe mondhatatlan.

S úrfi, lásd, hogy e gonosz csont
Első nap már verni kezdett,
És ijeszte, hogy megesz, ha
Enni nem hozok neki.

Ilma Jaj! az ágon fennakadtam.

Tünde S most mi hord itt?

Ilma Leszakadtam,
Mert a madzag gyenge volt.

Tünde Hah! tehát ágról szakadt.
Szólj, ki vagy?

Ilma … de halld tovább.
Udvarodnál egy fiú volt,
Balga néven, akit ösmersz;
Ezt én eljegyeztem immár,
S most egyszerre szárnya nőtt,
Mint az ájtatos közönség
A faképnél a papot,
Itt felejtett, itt hagyott.

Tünde S a düh gatyamadzagával
Hogy nyakon kötötted a bút,
Mind ezért volt?

Ilma Mind ezért.

Tünde S a düh meztelen maradt.

Ilma Úgy, s a madzag elszakadt. …

Tünde Szólj, hová vagy elmenendő?

Ilma Balga nyomdokát csapászom,
S felkötöm, ha megtalálom,
Ő, tudom, le nem szakad.


Balga Mit parancsolsz, Csongor úrfi?

Csongor Tedd, hogy félremenjen innen,
Mert különben itt veszünk.

Balga Megcsipem, hogy vére csordúl.
És tudom, hogy visszafordúl.

Ilma Jaj, mi szörnyü tíz köröm,
A boszorkány körmök ilyek.

Balga

Lenéz a kútba. … Ilma lelkem,
Hát te vagy, te oly alant?
Mit csinálsz ott a hüvösben,
Mit csinálsz ott, gyönyörű?
Jer föl, égek, olvadok,
Mint a gyenge vaj vagyok.
Oh! a lelkem hogy szeret,
Csókot kér, nem kenyeret;
Jőj; ha nem jösz, én megyek le,
S ott találom enyhemet. …

A kúthoz lép. Ilma lelkem, egy pogácsa
Van zsebemben, nézd, galambom,
Azt is itt hagyom neked.

Ilma Szegény fejem!
Nem süt nekem már Balga lágy cipót,
És nem vet ágyat nap leszálltakor;
Inséggel, amint kezdtük, hagyjuk el,
S mi a futások vége? Döghalál. El.

Ilma Balgát hurcolva jő.

Ilma Hát hitetlen álnok férfi,
Igy kell futnod a világon,
Mintha nejed már nem élne?
Hányszor éhezém miattad,
Hány ezerszer szomjuhoztam,
Korhely, hitszegő teremtmény!
És te – ördög tudja jobban –
Addig merre sátoroztál,
Hol nevettél, hol mulattál?
Özvegyember képeiben
Így kell csalnod a világot?
Állj meg, s valld ki bűnödet,
Vagy tudom, hogy addig ütlek,
Mig gombóccá változol.

Csongor Mely időtlen szóvitály ez?

Balga Ah! segíts meg; a kegyetlen
Ilma megjött, és veréssel,
S szidalommal üdvözöl.

Csongor Ilmához Vakmerő! bocsásd el őt.

Ilma elbocsátja Balgát. Ím, kegyelmes Csongor úrfi –

Csongor És te, Balga, mit határzál?
Válassz közte és közöttem,
Mondd el: mégy-e, vagy maradsz?

Balga szünet után. Jobb szeretném mind a kettőt:
Menni is, maradni is.

Csongor Úgy legyen hát. Most vonúlj el,
Légy hatalmas nejeden,
S büntetésűl addig hízlald,
Míg mozogni s enni tud. …

Balga Jer, te gyilkos.

Ilma Oh, te méz!

Balga Most az egyszer megbocsátok,
S elfelejtem a pofont.

Ilma
megöleli. Oh, te drága oldalcsont.

Mindketten el.

>> Még több Szerepcsere

Comments